Núm
Nom Càrrec
Observacions
Alta Baixa
1 Manuel Joseph President A Cap Escola Plum Blossom SP  
2 Mª Jesús Rodríguez   A   SP  
3 Enrique Sevillano Vicepres. A Cap Escola Les Tres Llums

Premi a la participació 2011
SP  
4 Antoni Conesa   SP
5 Daniel Casanova     SP  
6 J. Carles Serrano SP 05/06/2010 
7 Julio Hernández   A SP  
8 Mieko Nagai SP 05/06/2010
9 Antoni Vicente     SP 20/05/2013
10 Irene Navarro   SP  
11 Juanjo Seguro SP  
12 Domenec Vinyes   A Premi a la participació 2011 SP  
13 Ernest Bueno       SP  
14 Pilar Romanos     SP  
15 Claudia Fernando     SP  
16 Xavi Albaiges     SP  
17 Ana María Martín     2008  
18 Marta Lobato   2009
19 José Ant. Moreno   2009 13/05/2013
20 Joan Bianya     2009
21 Fco. Javier Hispano A 2009
22 Ana Guirao A 2010
23 Silvia Ribot   2010
24 Toñi Romero A Premi a la participació 2011 2010
25 Josep Urban A 2010
26 Ubald Álvarez   2010
27 Ricard Solà A 2010
28 Asunción Martínez A 2010
29 Ana Guerrero   A   2012  
30 Atilano   A   2012  
31 Tony   A   2012  
32 Juan Antº Boguña   A Instructor Cap 2012  
33 Jordi Colobrans   A   2013  
34 Toni García-Die   A   2013  


SP: Soci Promotor 5/5/2007