Plum Blossom International Federation

Sistema de graus adaptat al Departament de Wushu de la Federació Catalana de JIDA

Mètodes i seqüències. Veure també "Sobre el currículum de l'escola"

El currículum de l'escola combina el coneixement tradicional de l'escola Yang què inclou tant el difós al públic per Yang Cheng Fu com el més reservat amb el contemporani. Aquest currículum és extens i és un camí en el que es va progressant en una línia coherent, estableix un sistema reglat per avaluar el progrés personal però no és un sistema rígid sinó que amb la guia adequada s'adapta als interessos de cada aficionat. El currículum es complementa amb práctiques de txikung, el coneixement de les aplicacions i treballs en parella què no s'inclouen en aquest programa.

Manuel Joseph

Principiant I (Faixa Blava sense serrells)

Bases del taitxitxuan: (Caminar, Mans com núvols, Retirada del mico, Acaronar la crinera del cavall,Raspallar el genoll i empènyer)
Seqüència (tao lu) de 4 formes de taitxítxuan

Principiant II (Serrell Blanc)

El vuit brodats de seda "baduanjin" (txikung)
Seqüència (tao lu) de 8 formes de taitxítxuan

Principiant III (Groc)

Seqüència (tao lu) de 16 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 16 formes d'espasa (jian) Petita Plum Blossom

Empènyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb una mà (patrons)
- cercle horitzontal, cercle vertical, hèlix (plegar mans)
- canvi, pas endavant i pas enrere

Al nivell de Principiant s'ha d'assolir el coneixement precís de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs.

Intermedi I (Taronja)

Seqüència (tao lu) de 24 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 16 formes de ventall (shan) amb la ma dreta i la ma esquerra
Seqüència (tao lu) de 16 formes d'espasa (jian)

Empènyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb dues mans (patrons)
- peng shou senzill, horitzontal, vertical, canvis i passes
- doble amb peng shou (si zheng shou) a peu fixe

Intermedi II (Verd)

Seqüència (tao lu) de 40 formes de taitxitxuan
Empènyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb dues mans "lliure"
Empènyer amb les mans (tui shou) amb doble amb peng shou (si zheng shou) i amb passes (patrons)
- Tres passes, en creu i circular

Intermedi III (Blau) [Equivalent al Cinturó Negre del Dpt. de Wushu de la Federació Catalana de JIDA]

Seqüència (tao lu) de 32 formes d'Espasa (jian)
Seqüència (tao lu) de Ventall (shan) "Plum Blossom"
Les quatre diagonals (da lu)

Al nivell Intermedi l'estructura corporal (xing) ha de mostrar les qualitats de l'escola Yang: Espatlles enfonsades i colzes caiguts. Dits estesos i canell assegut. Pit relaxat i esquena estirada. Cintura relaxada i malucs asseguts. Còccis arrodonit.

ACCÉS A LA TITULACIÓ OFICIAL: MONITOR ESPORTIU (FCJIDA - Modalitat Wushu Especialitat tatxí tradicional)
(Jaqueta Negra quan correspongui)

[Resta de nivells equivalent als graus de 2ón a 5è DAN Cinturó Negre del Dpt. de Wushu de la Federació Catalana de JIDA]

Avançat I (Porpra)

Seqüència tradicional de 108 formes de taitxitxuan
Pastar amb les mans (taitxí rou shou)

Avançat II (Vermell)

Seqüència tradicional de Sabre (dao)
Seqüència tradicional d'Espasa (jian)

Avançat III (Marró)

Seqüència combinada de 48 formes
Seqüència de Ventall (shan) "El Ventall que persegueix al Vent"


Al nivell Avançat l'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi) i l'esperit (shen) han de mostrar les qualitats de l'escola Yang.

Instructor de taitxí de l'Escola Plum Blossom del C.E. de lluita suau i amable (voluntari) (Jaqueta Negra - Faixa negra quan correspongui)

Mestre (Negre) 

Per assolir aquest nivell caldrà conèixer al menys 12 seqüències de les relacionades dins de les quals hi haurà una de dues armes i una de dos homes. A més serà necessàri haver participat als seminaris internacionals. 


Seqüència de taitxí amb Fajin
Seqüència llarga de taitxí ràpida
Seqüencia de taitxí Palma Yin Yang Cinc Elements

Seqüència de dos homes de taitxitxuan (Duilian Sanshou)

Seqüència de Flauta (xiao) "Plum Blossom"
Seqüència de Flauta (xiao) "Wuxing" Cinc elements
Seqüència de Vara (gun) "Dominant al Drac"
Seqüència de Vara (gun) de dos extrems
Seqüència de Llança (qiang) "els Nou Dracs"
Seqüència de Bastó (guai gun) "Bagua" Vuit símbols
Seqüència de Sabre (dao) "Wuxing" Cinc elements

Seqüència d'espasa (jian) de Wudang "Hu Yuen Chou"

Seqüència de dos Sabres (dao) Petita "Plum Blossom"
Seqüència de Sabres (dao) Mare i Fill  "Plum Blossom"

Seqüència de dos homes de Sabre Yang (duilian dao)
Seqüència de dos homes de Espasa (duilian jian)

Per coneixements addicionals consultar la llista de la Plum Blossom International Federation

Mestre de taitxí de l'Escola Plum Blossom del C.E. de lluita suau i amable

El Mestre ha d'assolir el coneixement precís de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs. L'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi), l'esperit (shen) i el moviment (dong)  han de mostrar les qualitats de l'escola yang i la quietud (jing) hi ha d'estar present. S'han d'expressar les sis harmonies (liu he).

 

Aquest és el programa de l'Escola Plum Blossom del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable, podeu consultar el programa oficial de la Plum Blossom International Federation a la seva web http://www.plumblossom.net

La denominació Escola es refereix a un mètode d'ensenyament i en cap cas s'ha de confondre amb un centre oficial de l'estat.

Formació de caracter social

Dirigida al desenvolupament personal dels nostres socis i a les persones que practiquen taitxí i volen adquirir coneixements per poder transmetre aquests de forma benèvola (sense ànim de lucre). Els graus i els títols acrediten el nivell esportiu  i no s'han de confondre amb titulacions del sistema oficial d'ensenyament de l'estat. Fins el nivell avançat el grau és reconegut per la Plum Blossom International Federation i a partir d'aquest nivell per la nostre entitat: el Club Esportiu de Lluita Suau i Amable.  

Formació per l'exercici professional a l'àmbit esportiu

El taitxí a Catalunya és una modalitat esportiva reconeguda per la Secretaria General de l'Esport pel tràmit del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable. Aquesta modalitat es va assignar a la Federació Catalana de Kárate, decisió que va ser recorreguda pel Club Esportiu de Lluita Suau i Amable i declarada nul·la en primera instància. Les professions de l'esport estan regulades per la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport. La Llei 7/2015 estableix que la formació orientada a la titulació requerida per l'exercici professional de l'Esport és responsabilitat de l'Escola Catalana de l'Esport la qual de moment no l'ha desenvolupat. Aquesta formació es desglossa en el que es denomina un Bloc comú a totes les modalitats i un Bloc específic. L'ICQP ha informat que la formació específica en aquesta modalitat de moment és no reglada. El nostre Club està en contacte amb el ICQP, el Consell Català de l'Esport i l'Escola Catalana d'Esport per tal de desenvolupar la formació de taitxí i amb el Síndic de greuges pel desempar que suposa l'incompliment de la Llei per part de l'Escola Catalana de l'Esport (28/2/2017)
També es pot accedir a la titulació oficial via la especialitat taitxí tradicional del departament de wushu de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades. La nostre escola en estar federada a la FCJiDA ofereix la formació específica que cal per accedir a la titulació oficial.