La denominació Escola es refereix a un mètode d'ensenyament i en cap cas s'ha de confondre amb un centre oficial de l'estat.

Formació de carácter social

Dirigida al desenvolupament personal dels nostres socis i a les persones que practiquen tai-txi i volen adquirir coneixements per poder transmetre aquests de forma benèvola (sense ànim de lucre). Els graus i els títols acrediten el nivell esportiu  i no s'han de confondre amb titulacions del sistema oficial d'ensenyament de l'estat. Fins el nivell avançat el grau és reconegut per la Plum Blossom International Federation i a partir d'aquest nivell per la nostre entitat: el Club Esportiu de Lluita Suau i Amable.  

Formació per l'exercici professional a l'àmbit esportiu

El taitxí a Catalunya és una modalitat esportiva reconeguda per la Secretaria General de l'Esport pel tràmit del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable. Aquesta modalitat es va assignar a la Federació Catalana de Kárate, decisió que va ser recorreguda pel Club Esportiu de Lluita Suau i Amable i declarada nul·la en primera instància. Les professions de l'esport estan regulades per la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport. La Llei 7/2015 estableix que la formació orientada a la titulació requerida per l'exercici professional de l'Esport és responsabilitat de l'Escola Catalana de l'Esport la qual de moment no l'ha desenvolupat. Aquesta formació es desglossa en el que es denomina un Bloc comú a totes les modalitats i un Bloc específic. L'ICQP ha informat que la formació específica en aquesta modalitat de moment és no reglada. El nostre Club està en contacte amb el ICQP, el Consell Català de l'Esport i l'Escola Catalana d'Esport per tal de desenvolupar la formació de taitxí i amb el Síndic de greuges pel desempar que suposa l'incompliment de la Llei per part de l'Escola Catalana de l'Esport (28/2/2017)

També es pot accedir a la titulació oficial via la especialitat taitxí tradicional del departament de wushu de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades. La nostre escola en estar federada a la FCJiDA ofereix la formació específica que cal per accedir a la titulació oficial.